Професионални

  • Изкупуване
  • Под наем
  • Продажба

Структурите се произвеждат по индивидуално задание на клиента в зависимост отнуждите, продължителността на ползване, както и от региона, в който трябва дабъдат монтирани. Носещите конструкции се изработват от висококачествениалуминиеви профили и горещо поцинковани метални свързващи елементи.

Покривните покрития са от PVC брезент, които могат да бъдат допълнителноизолирани чрез термо тавани или от противокондензни мембрани. Страничнитепокрития могат да са както от PVC брезенти с различна плътност и тегло, с норма нагоримост B1M2, така и от ламарина, твърди PVC платна, сандвич панели илистъклени фасади. Конструкциите могат да издържат на различни атмосфернинатоварвания, като сняг и вятър, според региона, в който ще се монтират.

Предимствата на лесно сглобяемите и преносими конструкции са:

  • Лесен и бърз монтаж.
  • Няма нужда от бетонови фундаменти. Директно закрепване за земната основа чрез земни анкери.
  • Не се изисква разрешително за строеж, а неколкократно по-бърза процедура чрез разрешително за поставяне.
  • Не ерозират.
  • Висока остатъчна стойност.
  • Лесна и бърза възможност за удължаване, разширяване, съединяване и частичен монтаж и демонтаж.
  • Ниски транспортни и монтажни разходи.

Фасадата е външния облик, като добрият и външен вид се определя от добре подбрани материали в зависимост от предназначението за ползване на халето.
Фасадата може да бъде изпълнена от PVC платнище - плътно или прозрачно, ЛТ ламарина, сандвич панел, твърди PVC платна и прозорци.

Фасада от PVC платнище:

Фасада от ЛТ ламарина:

Фасада от сандвич панел:

Фасада от твърди PVC платна:

Остъклени фасади:

Покривните покрития се изработват от PVC брезент с различна плътности тегло. Могат да бъдат в цвят избран от стандартите по RAL.    

PVC Покриви:     

                           

В зависимост от спецификата на закритата площ се предлагат и варианти на термо
или противокондензни мембрани.

Термоизолационен покрив с двойно аерофолио:     

             

Противокондензен покрив:   

Всяка врата се изработва по размера на отвора, съобразено с възможностите на конструкциите и спецификата на съответните дейности в нея.
Индустриалните врати намират приложение при промишлени или производствени халета, цехове, работилници, автосервизи, складове и др. Вратите могат да бъдат секционни, ролетни, плъзгащи, еднокрили, двукрили, персонални и бързи врати.

Може да бъдат произведени от LT ламарина, PVC брезент, сандвич панел. Цветовата гама е стандартна според каталога на RAL.  

Бързи врати:

   

Двукрили персонални врати:

Персонални врати:

Персонални врати от PVC платнище:

Индустриална плъзгаща врата от ЛТ ламарина:

Индустриална плъзгаща врата от PVC платнище:

Ролетни врати: