Кръгъл профил с NIROSTA – адаптор

  • Изкупуване
  • Под наем
  • Продажба

Алуминиев кръгъл профил с монтиран NIROSTA-адаптор
с правоъгълен отвор за приемане 2 x 12 mm
Ø= 27 mm, Д= 3,00 m
Ø= 27 mm, Д= 3,30 m