Цистерна за гориво

  • Изкупуване
  • Под наем
  • Продажба

Модулна станция за светли горивa:

 

- С най-високият клас на точност;

 - Електронна колонка за дизелово гориво;

 - Високодебитна с малък пистолет - Q=80 л/мин.;

 - Дължина на маркуча 6м (възможност за избор на дължина),

 - Електронен блок с АТС подготвен за добавяне на температурна компенсация приравняване към 15 градуса;

 - едностранно дисплей;

 - с MID Сертификат съгласно Европейските директиви.

 

Колонката е със система за зареждане с оторизиран достъп:

 - Картов четец монтиран на колонката,

 - GPS и GPRS модул монтиран на колонката,

 - 30бр. чипове (възможност за добавяне на неограничен брой),

 - Архива с информацията е WEB базиран, достъпът е с потребителско име и парола от устройства с интернет,

 - Възможност за извличане на различни по детайлност счетоводни справки,

 - Системата позволява работа на обекта на Самообслужване

  - хоризонтален, еднопродуктов,

 - двустенен съгласно НАРЕДБА 1971,

 - метален резервоар,

 - за дизелово гориво, за надземен монтаж,

 - вместимост 10000л,

 - произведен съгласно действащите норми, изработени от стомана с дебелина 3, 4 и 5мм, боядисване - песъкоструене,

 обработка с преобразувател против ръжда, един слой ентикорозионно покритие и два слоя автоемайл лак, възможност за избор на

 цвят на резервоара (препоръчителен светло сив).

 - С калибровъчна таблица от производител.

 - за улеснение при експлоатацията и възможност на избор, в горната част на резервоара са монтирани два вида вливни

 адаптори 2" и 4", при бензина и адаптор 3" за газова фаза, които не позволяват разлив при получаване на гориво.

 - стълба за бслужване,

 - вентилационна тръба 2" с дихател с клапан огнепреградител,

 - метална рама, тръбни разводки и арматура,

 - механичен нивомер,

 - с покрив над колонката,

 - Протоколи от изпитания, Паспорти, Сертификати, Декларации, Чертеж и др. необходими.