Ако сте закупили шатра или хале, и вече нямате необходимост от нея, предлагаме опцията "Обратно изкупуване". В зависимост от състоянието наш експерт, след оглед ще определи цена за вас.