2006
2006

Основаване

2008
2008

Първи военен проект

2013
2013

Стартиране на собствено производство

2016
2016

 Основане на Глобал РТС Грузия

2018
2018

Главен изпълнител на НАТО за временни полеви лагери

2022
2022

Основаване на отдел за хуманитарна и гражданска помощ при бедствия и аварии